top of page
zdjęcie_blokowe.jpeg

2010- uzyskanie tytułu lekarza oraz prawa wykonywania zawodu

2010-2011 staż w 109 szpitalu wojskowym

2011-2017 szkolenie rezydenckie z zakresu urologii w Klinice Urologii i Onkologii Urologicznej PUM

2017-2020 stanowisko konsultanta na oddziale urologicznym Szpitala Wojewódzkiego w Szczecinie

od 2014 konsultacje urologiczne w poradni urologicznej w Myśliborzu

od 2015 konsultacje urologiczne oraz zabiegi w ramach centrum medycznego Gold Med

od 2020 stanowisko asystenta w Klinice Urologii i Onkologii Urologicznej SPSK 2 w Szczecinie

W trakcie swojej pracy zawodowej regularnie uczestniczę w krajowych i międzynarodowych kongresach naukowych, jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Urologicznego oraz Europejskiego Towarzystwa Urologicznego.

Uczestniczyłem w wielu kursach i szkoleniach z zakresu zaawansowanych metod leczenia urologicznego.

 

Z wybranymi dyplomami i certyfikatami można zapoznać się w TYM miejscu

bottom of page